top of page

F richlosťi

Pravitla ke ztašeňí

Bojujež o karti událozťtí s českí historje. F ruce máž
postavi, kerí vykládáž do svího tímu a nejslinější
z tímú vihrává. POSOR, karti f ruce rihle docházejí,
dopře zvaš, gdi jíd do boě a gdi rači šedřit síli!

V kašdím kole ě cílem hráče míd nejsliňější tím
na stole, abi vyhrál vilošenou katru událozťi. Síla
tímu je součed sil tvíh vilošeníh postaf.

Gdo vihraě tři karti udláozťí VIHRÁL ĎEJINI!

bottom of page